slideshow-imagesslideshow-imagesslideshow-images

Your Global
Solar Partner

Your Global Solar
Equipment Distributor

Your Global
Solar Partner

Hakk?m?zda


"Bir y?ntem bir ke?iften daha ?nemlidir; ??nk? do?ru y?ntem, yeni ve daha da ?nemli ke?iflere yol a?acakt?r." (Lev Landau)

Misyonumuz

OLKO Global, bilimi kendine en temel y?ntem belirleyerek m??terilerine en do?ru ??z?m? ?retmek felsefesi ile ortaya ??km?? bir markad?r.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklar?n?n gelecek nesillere daha temiz ve s?rd?r?lebilir bir d?nya sa?lamak i?in bir zorunluluk oldu?unu d???nen, alan?nda uzman kadromuz ile hedefimiz G?ne? Enerjisi konusunda m??terilerimize optimum ?r?n ??z?mlerini sa?lamakt?r.

OLKO Global olarak en temel amac?m?z; t?m d?nyada, G?ne? Enerjisi alan?nda kurulum ger?ekle?tiren m??terilerimize; y?ksek teknoloji ve ?st?n kaliteye sahip geni? ?r?n yelpazemiz ile en k?sa s?rede ve istenilen adreste malzeme tedari?i sa?lamakt?r. Lojistik operasyon ekibimiz t?m d?nyaya en h?zl? ve verimli olacak ?ekilde ?r?nlerin teslimini ger?ekle?tirir.

OLKO Global olarak portfolyomuzda yaln?zca y?ksek kaliteye sahip ?r?nler bar?nd?r?yoruz. Portfolyomuzdaki markalar uzman ekibimiz taraf?ndan t?m kalite kontrollerinden ge?tikten sonra teslim edilir.

Bu ama?la yola ??km?? olan markam?z?, m??terilerimizin bir ??z?m orta?? yapmak en b?y?k idealimizdir.

??z?mlerimiz


OLKO Global ?st?n kaliteye sahip geni? ?r?n yelpazemiz ile uygulamac? firmalara Solar projelerinde gerekli t?m ekipman ve ara? tedari?ini ger?ekle?tirmekteyiz.

Solar Panel

Solar Panel

Inverter

Inverter

?at? Konstr?ksiyonu

?at? Konstr?ksiyonu

Arazi Konstr?ksiyonu

Arazi Konstr?ksiyonu

Cables & Connectors

Cables & Connectors

Panolar

Panolar

Trafo merkezi

Trafo merkezi

Servislerimiz


Solar Enerji konusunda bir ?ok i?letmeye ve mekana proje dan??manl??? yapm?? olan ?irketimiz kurulum ve uygulama konusunda her t?rl? teknik bigiye ve donan?ma sahiptir.

Fizibilite

izibilite Raporu Olu?turulmas?

Dizayn

Elektrik ve ?n?aat Projesi ?izilmesi

Y?netim

Proje Y?netimi

Bizimle ?rtibata Ge?in


Profesyonel dan??manlardan cevaplar ve tavsiyeler al?n.

Adres

Istasyon Yolu Sk. No:7/7 34840 Maltepe ?stanbul / TURKEY

Telefon

+90 (542) 604 6556 / +90 (542) 604 OLKO

Email! i?in te?ekk?rker

Sizinle en k?sa s?rede irtibara ge?ece?iz.
?yi g?nlerh5>

OLKO Merkez Ofisi

.

mechanical watch stops and starts dubai duty free gold price per gram replica watch black rolex daytona price breitling superocean heritage 44 blue fake watches eta 2892 a2 movement perfect timing watches phone number replica watches uk